Door Gert Budding

Met een brede basis als leidraad werd ruim acht jaar geleden TOPinuwregio.nl gelanceerd. Een vereniging met als oogmerk de onderlinge samenwerking te versterken. Vier jaar geleden bood het bestuur jonge aanwas de mogelijkheid om de vereniging voort te zetten. En met ongekend resultaat.

RENKUM – Bijna twintig nieuwe ondernemers meldden zich dit jaar aan bij vereniging TOPinuwregio.nl. De maandelijkse contributie werd drastisch verlaagd van veertig naar vijftien euro. “De hoge contributie was kennelijk de bottleneck, waardoor diverse leden het lidmaatschap opzegden”, zegt Willem Postma, lid van het bestuur waar voorzitter Arjan Marsman kranig de scepter hanteert.

“Op de activiteiten en festiviteiten wordt daar echter gering op ingeboet. De gebruikelijke ‘uitjes’, met een vaak een educatieve toon, blijven op de agenda. Maar de lichte terugloop van leden gebeurde niet alleen bij ons, bij meer verenigingen daalde het aantal.”

Jaarlijks worden bekende Nederlanders uitgenodigd om de ondernemers een hart onder de riem te steken of voor een gezellige avond.

TOPinuwregio.nl, de fundering werd destijds gelegd door onder andere Anton Peters, John van Haren en Erwin Vreman en Martin van Lubek. Zij streefden naar een gezellige ondernemersvereniging waarbij gezamenlijk advertentieruimte inkopen het doel was. Het huidige bestuur heeft haar vleugels uitgeslagen en nodigde succesvol de ondernemersverenigingen uit Heteren, Oosterbeek, Heelsum, Renkum en Bennekom uit om ideeën en ervaringen te delen, met als doel eendrachtige samenwerking. “De behoefte aan onderling regionaal contact tussen de ondernemers was groot”, vertelt Willem Postma in de schitterend gerenoveerde Ursula school. “De gemeente Renkum was verheugd en bevorderde het idee voor meer samenwerking. Gezamenlijk grote klussen aanpakken en een beroep op elkaar kunnen doen als je vastloopt.” Als we nu op pad gaan, zit de hele bus vol.