Meer informatie?

Wat is TOPinuwregio?

TOPinuwregio.nl is een actieve leuke gezellig vereniging waarbij iedereen weet wat we doen en waar we voor staan.

Er is bij ondernemers in onze regio behoefte aan meer onderlinge contacten. Meer onderling samenwerken, elkaar helpen en een beroep doen op elkaar. Samen grotere klussen aanpakken. Waar kun je steun halen? Wie kan je helpen als je vastloopt?

TOPinuwregio.nl verbindt en faciliteert.

Wij organiseren als vereniging jaarlijks minimaal 6 netwerkmomenten binnen onze regio. We stimuleren het onderling contact met leden van andere ondernemersverenigingen. We organiseren samen met andere verenigingen gemeenschappelijke activiteiten.

Jaarlijks organiseren wij:

  • Een groot gezamenlijk netwerkevenement met een aantrekkelijke spreker samen met alle verenigingen in de regio;
  • Een dagtrip met een bus naar een bijzondere locatie zodat we elkaar beter leren kennen en weten wat we aan elkaar kunnen hebben;
  • Een buitenlandreis met diverse ondernemers in de regio met hetzelfde doel;
  • Leuke kleinschalige activiteiten die elk jaar wisselen (zie onze agenda). Niets is ons te dol. Kom maar op met je idee, wij doen mee.

We willen een platform oprichten met alle ondernemersverenigingen en de Gemeente waardoor we aantrekkelijk worden voor collectiviteitskortingen.

Activiteiten

Toppers in beeld

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen